Проект ImProDiReT

Вдосконалення Стратегії зменшення ризиків
стихійних лих в Закарпатській області, Україна

Проект фінансований в рамках Механізму Цивільного захисту Європейського Союзу

Проект ImProDiReT

Вдосконалення Стратегії зменшення ризиків стихійних лих в Закарпатській області, Україна

Тривалість проекту: 1 березня 2018 – 29 лютого 2020

«Місія Проекту ImProDiReT – це, перш за все, розробка скоординованого спільного плану дій для зменшення ризику стихійних лих та спрямованого на захист та підвищення стійкості населення Закарпатської області, їх навколишнього середовища, власності та культурної спадщини»

ImProDiReT – проект, що триватиме 2 роки та фінансований (на 75%) Генеральним Директоратом з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO). Метою проекту є розробка нових підходів та методів для спільної розробки стратегій зменшення ризиків стихійних лих включаючи усіх зацікавлених сторін. Ці спільні підходи будуть розвинуті на прикладі конкретного випадку в Закарпатській області, західна Україна.

Про команду проекту ImProDiReT

Команда проекту ImProDiReT складається з: Мережі експертів з підвищення стійкості (Resilience Advisors Network (RAN)), Агенція регіонального розвитку Закарпатської області (ARDZ), Технічного університет Дельфту (TU Delft), Інституту геологічних наук НАН України (IGS-NASU) та Головної школи пожежної служби (MSFS). Проект керується координаційною групою, що складається з представників усіх п’яти організацій.

Команда проекту ImProDiReT має намір інвестувати час та ресурси в запобігання ризиків та створення передумов готовності Закарпатської області до будь якої катастрофи. Наша команда володіє досвідом впровадження стратегій зменшення ризиків стихійних лих в різних країнах, де громади отримують значні соціально-економічні переваги підвищуючи обізнаність пересічних громадян, її готовності до дій та спільного запобігання ризиків.

Мережа експертів з підвищення стійкості (RAN), Велика Британія

Мережа складається з більш ніж тридцяти експертів у галузі підвищення стійкості та цивільного захисту – кожен з них досвідчений директор та лідер у власній сфері,  більшість вирізняється силою та надзвичайними досягненнями в своїй профільній діяльності. RAN відповідальна за впровадження методів та результатів проекту в Закарпатській області, розробку інвестиційної схеми та матриці ImProDiReT, стратегії зменшення ризиків стихійних лих. Більш детальна іформація доступна на сторінці організації http://www.resilienceadvisors.co.uk/

Агенція Регіонального розвитку Закарпатської області, Україна

АРР – унікальна організація створена в ході та як частина реформ в Україні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №258 від 11.02.2016 року. АРР відповідальна за залучення до роботи над завданнями та результатами проекту усіх комепетентих органів в регіоні реалізації проекту ImProDiReT. Також АРР буде підтримувати розробку Плану дій та стратегії зменшення ризиків стихійних лих та реалізацію інших заходів проекту.

Технічний університет Делфту (ТУ Делфт), Нідерланди

Заснований в 1842 році Технічний університет Делфту є найстарішим та найбільшим технічним університетом в Нідерландах (https://www.tudelft.nl/en/tpm/). ТУ Делфт має значний досвід у розробці інструментів підтримки прийняття рішень у складних соціально-технічних середовизах. Його відповідальність в проекті ImProDiReT це оцінка ризиків та розробка методів прийняття рішень, комунікація всередині проекту та  забезпечення його публічності/видимості.

Інститут геологічних наук Національної академії наук України  (ІГН НАНУ) 

ІГН НАНУ є найстарішим геологічним інститутом України, він був заснований в 1926 році. Співробітники ІГН НАНУ є експертами в гідрогеології, інженерній геології та оцінці геологічних ризиків в Україні (http://www.igs-nas.org.ua/). Саме цей заклад володіє інформацією та знаннями щодо поточної геологічної ситуації в регіоні, що будуть використані як значний вклад в реалізацію проекту ImProDiReT

Головна школа пожежної служби (MSFS), Польща  

MSFS є єдиним в Польщі, та одним з небагатьох державних технічних університетів у світі, що готує пожежників та навчає фахівців з техніки протипожежної безпеки та інженерів систем цивільної безпеки. В рамках реалізації проекту ImProDiReT,  MSFS відповідальний за мапування ризиків та кампанію з підвищення обізнаності. Більш детальна інформація доступна на сайті www.sgsp.edu.pl

 

Історія проекту 

Закарпатські соляні шахти колись відігравали значну роль в промоції Української культури, створюючи соціо-економічні переваги та можливості для покращення здоров’я (тут був розміщений санаторій для лікування хворих на астму та інші проблеми органів дихання). 

Проте з 2007 року деякі шахти були затоплені, створивши одночасно масивні карстові свердловини. Очолювана Європейською комісією експертна консультативна місія, що відвідала регіон у 2016 році, дійшла висновку щодо високої ймовірності затоплення шахт та надала рекомендації про вдосконалення системи управління ризиками в регіоні. 

Стратегія зменшення ризику стихійних лих  (Disaster Risk Reduction – DRR/може СЗРЛ?) допомагає громадам отримувати користь від змін, що виникнуть в процесі знаходження рішень та одночасно мінімізувати негативні наслідки, що з ними пов’язані. Проект ImProDiReT був розроблений з метою залучення усіх зацікавлених сторін, починаючи від місцевих громад до державних установ, в процес спільної оцінки ризиків та розробки інноваційних підходів їх адекватного вирішення. 

Проект, що триватиме два роки, спрямований на посилення здатності громади, державних органів та інших зацікавлених сторін, спільно управляти ризиками стихійних лих у Закарпатській області, акцентуючи на ризиках стихійних лих, що виникають у шахтах Солотвина. Мета проекту відповідає Робочій програмі Механізму цивільного захисту Європейського Союзу на 2018 рік та Сендайської рамкової програми DRR ООН.

 

Наші плани щодо цілей та роботи:  

 • Ми плануємо досягнення наступних семи цілей:
 • Створення карти потенційних ризиків та небезпек Закарпаття.
 • Проведення громадської інформаційної кампанії щодо ознайомлення з потенційними ризиками.
 • Розробка методів оцінки ризиків та прийняття рішень. 
 • Створення схеми та матриці інвестицій для зменшення небезпеки стихійних лих (DRR)
 • Розробка плану дій щодо зменшення небезпеки стихійних лих (DRR) для Закарпаття. 
 • Комунікація всередині проекту та забезпечення його видимості.
 • Забезпечення можливості використання отриманих результатів проекту за межами регіону та України (відтворюваність).

Заплановані результати проекту: 

Проект спрямований на досягнення трьох основних результатів.

По-перше, громада Закарпаття буде ясніше усвідомлювати ризики та зможе посилити свою участь у самоврядуванні з оглядом на вирішення соціальних викликів. 

По-друге, місцева влада отримає можливість приймати більш обґрунтовані рішення, засновані на підвищенній обізнаності та нових підходів в менеджменті надзвичайних ситуацій.   

По-третє, країни-сусіди, а саме Румунія, Словаччина, Польща, Угорщина та інші європейські країни, можуть перейняти та адаптувати методи управління та зменшення ризиків стихійних лих. 

Шість кроків для досягнення цілей

 • Розробка карти потенційних ризиків та небезпек Закарпатської області з допомогою використання наявних гео-локаційних данних (GIS-дані), проведення інтерв’ю та зустрічей із зацікавленими сторонами. 
 • Розробка громадської іформаційної кампанії стосовно стійкості до стихійних  жителів Закарпаття за участю усіх стейкголдерів.
 • Планування, розробка та перевірка підходів оцінки ризиків та спільного методу прийняття рішень для вдосконалення системи управління ризиками.
 • Впровадження методу спільного прийняття рішень в Солотвино з метою забезпечення безпеки громадськості.
 • Впровадження методів та результатів проекту в Закарпатській області.
 • Поширення результатів проекту через газети, відео-матеріали,листівки, соціальні мережі, веб-сайт, наукові статті та конференції.

 

Цей проект отримав фінансування від Генерального Директората з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO), номер грантової угоди No 783232

Проект вдосконалення Стратегії зменшення ризиків стихійних лих в Закарпатській області, Україна (ImProDiReT)

«Місія Проекту ImProDiReT – це, перш за все, розробка скоординованого спільного плану дій для зменшення ризику стихійних лих та спрямованого на захист та підвищення стійкості населення Закарпатської області, їх навколишнього середовища, власності та культурної спадщини»

WEBSITE: https://www.improdiret.eu

TWITTER: https://twitter.com/improdiret

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ImProDiReTProject/

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/improdiret/

EMAIL:  info@improdiret.eu