Акція з інформування про Цілі сталого розвитку українських Карпат

В ПЕРЕДЧУТТІ ЗИМОВИХ СВЯТ МИ ПРОПОНУЄМО УСІЙ ВАШІЙ КОМАНДІ ВІДПРАВИТИ ОСОБЛИВІ ЛИСТІВКИ ОСОБЛИВИМ ЛЮДЯМ

ЯК ДАВНО ВИ НАДСИЛАЛИ ЛИСТІВКИ ЧИ ПЕРЕВІРЯЛИ ПОШТОВУ СКРИНЬКУ З ОЧІКУВАННЯМ ЛИСТА ВІД ВАЖЛИВОЇ ДЛЯ ВАС ЛЮДИНИ?

ОСЬ ЩО МИ ПРОПОНУЄМО:

Ми роздруковуємо необхідну вам кількість унікальних зображень у вигляді листівок, попередньо погодивши макети

Протягом одного дня ваша команда підписуватиме листівки найважливішим людям

Відповідальна особа збере листівки у всіх співробітників

Ви централізовано відправите підписані листівки по різних куточках України

В ЧОМУ ОСОБЛИВІСТЬ ЛИСТІВКИ

Кожен принт на листівці виготовлено за допомогою техніки ручного плаского друку — літографії. Техніка буле винайдена більше 200 років тому, і з тих пір майже не змінилась. Зображення, що нанесено візуалізує принцип необхідності встановлення балансу між задовільненням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи
їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Рододендрон східнокарпатський (рододендрон миртолистий) Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy (R. kotschyi Simonk.)

Таксономічна належність: Родина Вересові — Ericaceae.

Умови місцезростання: Росте на гірських луках альпійського та субальпійського поясів, між заростями чагарників (сосна гірська, яловець сибірський). Належить до едифікаторів високогірних ценозів, формує асоціацію Rhododendretum myrtifolii (союз Rhododendro-Vaccinion), росте у складі інших угруповань кл. LoiseleurioVaccinietea, а також поодиноко трапляється у складі угруповань кл. Elyno-Seslerietea (союз Festuco saxatilis-Seslerion bielzii), Juncetea trifidi. Мезофіт. 

Загальна біоморфологічна характеристика: Нанофанерофіт. Вічнозелений низькорослий кущ 10–40 см заввишки. Стебла розгалужені, молоді пагони опушені. Листки еліптичнояйцеподібні з трохи загорнутими краями, до 2 см завдовжки, чергові, на зиму не опадають. Квітки зібрані в зонтикоподібні суцвіття, віночок пурпуровий, 1–2 см завдовжки, його трубка 0,7–0,9 см завдовжки. Плід багатонасінна коробочка 0,4–0,5 см завдовжки. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням і вегетативно. 

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Карпатському БЗ та Карпатському НПП. Необхідно вести постійний моніторинг стану популяцій. Заборонено надмірне випасання, спалювання і розчистка чагарників, зривання рослин. 

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Є спроби вирощування в ботанічному саду Львівського національного університету ім. І. Франка та деяких інших ботанічних садах, альпінаріях. 

Господарське та комерційне значення: Декоративне («червона рута»), лікарське. 

Айстра альпійська – Aster alpinus L.

Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Compositae).

Умови місцезростання: Субальпійський та альпійський пояси на висоті 1200–2000 м н.р.м., на схилах різної експозиції, переважно на слабко задернованих ділянках, у розщелинах скель, на осипищах та «полицях», в асоціаціях Achilleo (schurii)Dryadetum, Saxifrago (paniculatae)-Festucetum versicoloris, Thymo-Festucetum amethystinae та ін. (кл. Carici rupestris-Kobresietea bellardii, Elyno-Seslerietea). Ксеромезофіт. 

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина з довгими горизонтальними та короткими висхідними кореневищами, мичкуватою кореневою системою й висхідними напіврозетковими надземнимии пагонами 5–25 см заввишки, які несуть верхівкові поодинокі кошики 2–5 см діаметром, крайові квітки з бузково-фіолетовою оцвітиною, серединні квітки з жовтою оцвітиною. Більшість листків зосереджена у прикореневих розетках, частина їх розташована на стеблах, усі листки короткочерешкові, з суцільними яйцеподібно-лопатчастими збіжними пластинками 5–8 см х 10–20 мм. Цвіте у липні– серпні, плодоносить у серпні. Розмножується насінням та вегетативно. 

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Карпатському БЗ. Доцільно встановити режим заповідності на Чивчині та моніторинг найбільш вразливих популяцій, зокрема, на Мармароші та Чорногорі. Заборонено збирання рослин та порушення місць зростання виду. 

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Широко культивують у ботанічних садах, альпінаріях та на приватних ділянка. 

Господарське та комерційне значення: Декоративне. 

Червона книга України. Режим збереження популяції 

Баранець звичайний

Таксономічна належність: Родина Баранцеві — Huperziaceae.

Умови місцезростання: У тінистих хвойних, мішаних та листяних лісах кл. Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea. У Карпатах в альпійському та субальпійському поясах серед криволісся (союз Pinion mughi) де росте у складі лучних та пустищних угруповань на силікатовмісних субстратах (кл. Juncetea trifidi) та серед чагарників кл. Loiseleurio-Vaccinietea. Трапляється в угрупованнях скель лісового поясу (кл. Asplenietea trichomanis). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав’яна рослина 5–20 см заввишки. Стебло висхідне, рівно-дихотомічно розгалужене, по мірі наростання біля основи полягає і вкорінюється, формуючи куртинки до 1,5 м в діаметрі. Стебло густо вкрите лінійно-ланцетними філоїдами, у 8 вертикальних рядах. Спорангії у пазухах філоїдів. Спори дозрівають у серпні–вересні, спороношення закінчується навесні наступного року. Вегетативне розмноження вкоріненням полеглої частини стебла і за допомогою виводкових бруньок. В Україні представлений двома морфологічними відмінами. У Карпатах присутній H. selago subsp. appressa (Desv.) D.Löve ex Tzvel. A. Löve (Lycopodium selago L. vor appressum Desv.), що має дугоподібні, притиснуті до стебла філоїди світло-зеленого чи зеленого кольору.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Карпатському БЗ, у ПЗ «Ґорґани», Рівненському, «Розточчя» та «Черемський» і у Карпатському, «Вижницькому», «Деснянсько-Старогутському», Мезинському НПП та в низці РЛП, заказників, пам’яток природи та заповідних урочищ. Заборонено суцільні рубки лісів, збирання та заготівлю рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Факти успішної інтродукції поодинокі.

Господарське та комерційне значення: Лікарське, фарбувальне, декоративне. 

Резиденція митрополитів Буковини і Далмації

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ), розташований у архітектурному ансамблі колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації (Резиденція). Ця перлина архітектури збудована в дусі еклектики з переважанням елементів візантійського та романського стилів впродовж 1864 – 1882 років.

В резиденції можна знайти елементи середньовічної фортеці, візантійської архітектури, романської – зубчасті виступи на контурах стін, готичної – круті схили дахів та декоративні деталі, мавританської архітектури – вежі з куполом, що показують культуру Сходу. Також традиційні буковинські різноманітні і яскраві орнаменти, різьба які простежуються як в інтер’єрах, так і в екстер’єрах. Надзвичайно вражає кольорове глазуроване черепичне покриття на дахах ансамблю, викладене малюнком, що нагадує буковинський килим, де відображено п’ять видів кольорів:  червоний, блакитний, темно – коричневий, зелений та білий, які є християнською символікою. До прикладу з білого різьбленого каменю виконані фасадні орнаменти, імпости вікон, медальйони, колони галерей.

Резиденція – це унікальний витвір мистецтва, що синтезує у собі досягнення Східної і Західної культурної спадщини.

28 червня 2011 р. на засіданні 35 сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Резиденція включена до  Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Наша спільна мета – привернути увагу до сталого розвитку Карпат

Процес створення листівок за допомогою
техніки ручного плаского друку — літографії 

ЩО ОТРИМАЄ КОЖЕН СПІВРОБІТНИК

Листівка

Конверт

Марка

Лист-привітання від керівника компанії з новорічними святами

ми подбаємо про весь набір та надрукуємо необхідну кількість матеріалів в найкращій якості, 
з логотипом та брендінгом Вашої компанії
ЧОМУ ЦЕ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВИМ ДЛЯ ВАС?
ЧОМУ МИ ЦЕ РОБИМО?
Ми переконані, що сталість починається з сім’ї, дружніх зв’язків та людей, які бажають не залишатися осторонь від екологічних планетарних викликів

Ця акція – привід нагадати, що сталий розвиток – починається з кожного з нас